พชอ.ควนเนียง ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเก็บพิกัดที่อยู่อาศัย(GPS) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ภายใต้ ชาวKHUAN(ควน) ชวนแบ่งปัน

พชอ.ควนเนียง ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเก็บพิกัดที่อยู่อาศัย(GPS) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ภายใต้ ชาวKHUAN(ควน) ชวนแบ่งปัน
Go to top