ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเก็บพิกัดที่อยู่อาศัย(GPS) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเก็บพิกัดที่อยู่อาศัย(GPS) ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
Go to top