แจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่หรืออสม.ที่ได้นัดหมายไว้วันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 ยังไม่ได้มารับการฉีดวัคซีน ขอให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์รพ.ควนเนียง คลิกดูรายละเอียด

เครือข่ายสุขภาพอำเภอควนเนียง

รพ.สต.ปากบางภูมิ

รพ.สต.ควนโส

รพ.สต.บ้านกลาง

รพ.สต.หัวปาบ

รพ.สต.บางเหรียง

รพ.สต.เกาะใหญ่


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง
หมู่ที่2 ถนนรัฐภูที ตำบลรัตภูมิ
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

:: ติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ::

:: นับจำนวนผู้เข้าชม ::

ผู้เข้าชม : 13543
วันนี้ : 12
ทั้งหมด : 18716