อำเภอควนเนียงบรูณาการขับเคลื่อน ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม 608 ปลอดภัย และติดตามครัวเรือนที่อยู่ในระบบ TQM

อำเภอควนเนียงบรูณาการขับเคลื่อน ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม 608 ปลอดภัย และติดตามครัวเรือนที่อยู่ในระบบ TQM
Go to top