สถาณการณ์เฝ้าระวัง COVID-19 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564