สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง
——————————————————————————————————————————–
ที่อยู่ : หมู่ที่2 ถนนรัฐภูที ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
——————————————————————————————————————————–
โทรศัพท์ : 074-300835
——————————————————————————————————————————–
ติดตามผ่าน : https://www.facebook.com/KDHO.Khuanniang